kuivajääpuhallus on ympäristöystävällinen pintapuhdistusmenetelmä

Miksi kuivajääpuhallus ?

 

Ympäristöystävällisyys

Kuivajääpuhalluksessa ei käytetä vettä, tai mitään kemiallista jäämää jättävää yhdistettä. Prosessi ei kuumenna tai jätä puhdistuksesta syntyviä jälkisiivottavia jätteitä. Vedetön menetelmä ehkäisee puhdistettavien pintojen home- ja bakteerikasvustoja.

Nopeampi ja parempi puhdistusjälki ilman tuotantokatkoja

Kuivajäämenetelmä ei aiheuta käyttökatkoja tuotantolinjoilla. Sillä pystyy puhdistamaan myös vaikeasti puhdistettavia kohteita kaluston helpon liikuteltavuuden ansiosta. Menetelmä jättää puhtaan ja kuivan pinnan. Kuivajääpuhallus poistaa vaikeasti poistettavaa likaa, mutta on myös tarpeeksi hellävarainen kohteisiin joissa vaaditaan hienovaraista pintapuhdistusta.

Kustannustehokas

Menetelmä ei aiheuta kemikaalipuhdistuksissa käytettävien jälkijätteiden kierrätyskuluja, eikä kohteiden jälkipuhdistusta tarvita.

 • Ei vettä
 • Ei kemikaaleja
 • Ei myrkkyjä
 • Ei hio tai riko pintoja
 • Ei syttyvä
 • Turvallinen ympäristölle
 • Turvallinen kalustolle

 

 

 

Kuinka kuivajääpuhallus toimii?

    • Kuivajääpuhalluksessa hyödynnetään kuivajääpellettejä, jotka höyrystyvät

    välittomästi osuessaan puhdistettavaan pintaan.

    • Höyrystyessään hiilihappojää kaasuuntuu ilmakehään

    hiilidioksidina, eikä siitä jää jälkeäkään puhdistuskohteeseen.

    • Jääpuhalluslaitteessa pelletit syötetään paineilmasuihkuun,

    joka kiihdyttää ne yli 150 m/s nopeuteen.

    • Paineilmasuihku suunnataan puhdistettavaan pintaan

    jääpuhallusletkun ja pistoolin avulla.

    Pyydä ilmainen yhteydenotto

    Täytä oheinen lomake, niin myyntimme ottaa teihin mahdollisimman pian yhteyttä.

     Hei jätä numero ja vaikka vähän kohdetietoja, niin soitamme teille lisätietoja ja hinta-arviota kohteestanne.

    kuivajääpuhallus sopii erinomaisesti seuraavanlaisiin kohteisiin

    Kuivajääpuhalluksessa käytettävät pelletit kaasuuntuvat käytettäessä. Jätevettä, hiekkajäämiä tai korroosiota aiheuttavia yhdisteitä ei synny.

    Painokoneet ja tulostuslaitteet, sylinterit ja muut tärkeät tuotantolaitteet ovat kuin uusia kuivajääpuhalluksen jälkeen.

    Liukuhihnat, tuotantopisteet, työkalut, sekä maalaamojen linjastot voidaan erinomaisesti puhdistaa juuri kuivajääpuhalluksella.

    Johtotelat, leikkurit, kalanterit, sähkömoottorit sekä lima, pöly, kalkki ja muu paperinvalmistuksessa syntyvä lika puhdistuvat nopeasti, ilman tuotannon seisauksia.

    Kuivajääpuhallus on erinomainen menetelmä puuntyöstökoneiden, turbiinien ja ohjauskeskusten sekä generaattorien puhdistukseen.

    Kuivajääpuhallus poistaa seinien tummentumat ja esimerkiksi graffitit. Ei aiheuta roiskeita kiinteistöön eikä piha-alueille tai ympäristöön.

    Koksin, rasvan ja erilaisten kiinnipalaneiden aineiden poisto sekä säiliöiden ja uunien puhdistukset onnistuvat kuivajääpuhalluksella.

    Keittiöiden palaneen rasvan, sekä hotellien eri tekstiilipintojen puhdistukset käyvät kätevästi kuivajääpuhalluksella.

    Kuivajääpuhallus on markkinoiden ekologisin puhdistusmenetelmä

    ei vettä, ei kosteutta

    Hiilihappojää sublimoituu ja palaa hiilidioksidina ilmakehään eikä aiheuta pinnoille korroosiota. Jätevedestä tai korroosiovaikutuksesta pinnoille ei tarvitse huolehtia.

    Ei tuotannon seisausta

    Kuivajääpuhallusta varten tuotantolaitteita ei tarvitse purkaa, jolloin kustannuksissa säästetään huomattavasti verrattuna kilpaileviin menetelmiin. Kuivajääpuhallus on nopeaa, turvallista ja kohtuuhintaista. Yleensä tuotannon seisauksia ei tarvita. Myöskään jälkipuhdistuksia ei tarvita puhallustyön jälkeen.

    kuivajääpuhallus ei riko puhdistettavaa pintaa

    Hiilihappojää sublimoituu ja palaa hiilidioksidina ilmakehään. Ei aiheuta pinnoille korroosiota, eikä riko sitä. Ei jätevedestä huolehtimista.

    ei myrkkyjä

    Kuivajääpuhallus on ympäristöystävällistä puhdistamista ilman kemiallista kuormitusta ihmisille tai ympäristölle.

    usein kysyttyjä kysymyksiä kuivajääpuhalluksesta

    Miten kuivajääpuhallukseen tulee valmistautua?

    Saat meiltä ohjeistuksen tilausta tehdessäsi. Kohde ja sen ympäristö sekä puhallustyön aikana käynnissä olevat muut toiminnot määrittävät esivalmistelujen tarpeen. Usein on järkevintä pyytää asiantuntijaamme suorittamaan katselmus, minkä perusteella suunnitellaan työhön valmistautuminen. Henkilökuntamme on aina varustautunut työnkuvan mukaisilla suojavarusteilla. Mikäli tulemme tuotantotiloihinne, on yrityksenne oman henkilökunnan hyvä varustautua kuulosuojaimin sekä ihan lähellä puhdistuskohteita työskentelevien näkösuojin, käsisuojin, sekä tarvittaessa vaikkapa kypärin. 

    Mitä kuivajääpuhallus maksaa?

    Kuivajääpuhalluksen hinta on aina tapauskohtainen. Verrattuna muihin puhalluspuhdistusmenetelmiin (hiekka, vesi, sooda) on kuivajääpuhallus usein kokonaisedullisempi tapa toteuttaa pintapuhdistusta. Kuivajääpuhalluksen etuna ovat nopeus, tehokkuus ja lähes olemattomat tuotantokatkokset. Pintoja ei tarvitse kuivatella vedestä tai muuten siivoilla hiekasta tai muusta vastaavasta. Myöskään pintojen uudelleen maalauksia tai pinnoituksia ei tarvita, ellei näin ole määritelty tehtäväksi.

    Rikkooko kuivajääpuhallus puhdistettavaa pintaa?

    Vain tarvittaessa. Puhdistusprosessillamme voimme määritellä puhdistettavan pinnan käsittelyn kovuutta. Herkät pinnat ja kovat käsittelyt voidaan etukäteen määrittää. Näin ollen saadaan aina optimaalinen puhdistettu pinta, ilman vaaraa asiakkaan tuotantovälineiden rikkoutumisesta.

    voidaanko kuivajäällä käsitellä kuumia tai kylmiä pintoja?

    Kumpiakin kyllä. Usein kuumilla pinnoilla saadaan erittäin laadukas puhdistusjälki johtuen kuivajään kylmyyden ja puhdistettavan pinnan lämpötilaerosta, sekä kuivajään synnyttämästä ”thermaalisesta ”iskusta puhdistuspintaan. Kylmillä pinnoilla puhdistuspinnan koko, sekä puhalluksen voimakkuus määrittelee sen miten kylmien pintojen kuivajääpuhallus tehdään. Kuivajääpuhallus onkin ainoita puhdistusmenetelmiä joka soveltuu hyvin toteutusmenetelmäksi vaikkapa pakkasella.

    miten kuivajääpuhallus eroaa hiekkapuhalluksesta?

    Hiekkapuhallus sisältää kiteitä (vesi, lasi, metalli) Tämä hioo aina puhallettavaa pintaa eikä sovellu herkille puhalluskohteille, toisin kuin kuivajää. Hiekkapuhallus sisältää myös pölyävää (kvartsia) Hiekkapuhallusta tehdessä ympäristöä ja tekijää pitää suojella paljon enemmän, mikä taas aiheuttaa kulurakenteen usein hiekkapuhalluksessa kalliimmaksi.

    Kuivajääpuhallusta käytettäessä ei tarvita kohteen suojauksia tai  jälkisiivouksia.Myöskään puhdistuksen jälkeen ei tarvita esim: jätehiekan poiskuljetuksia.

    miten kuivajääpuhallus eroaa soodapuhalluksesta?

    Soodapuhallus on pölyävä ja vaatii kohteen suojausta. Sooda on myöskin ph-arvoltaan emäksinen, esim soodapuhalluksen jälkeen puhdistettavat pinnat on uudelleen pestävä, ennen esim; maalausta tai uudelleen pinnoitusta. Toisin sanoen soodapuhalluksessa tulee enemmän jälkisiivousta toisin kuin kuivajäätä käytettäessä. Puhdistuspintojen jälkikäsittelyissä voi esiintyä vaikkapa maalipinnan kupruilua, jos soodaa ei olla kunnolla saatu pestyä käsittelyn jälkeen pois. 

    Myöskään märkänä tehty soodapuhallus ei sovellu herkille pinnoille, koska se muodostuu hiovaksi menetelmäksi. Soodapuhallusta ei voida tehdä pakkasella. Sooda hajoaa puhdistettavaan pintaan osuessa natriumkarbonaatiksi, hiilidioksidiksi, ja vedeksi. Näin ollen märkänä tehty soodapuhallusta ei voida tehdä pakkassäällä.

     

    mekaaninen käsin tehty puhdistus kemikaaleilla vs kuivajää?

    Vesipesu kemikaaleilla, tai korkeapainepesu kuluttaa pintoja, eivätkä sovellu esimerkiksi kohteisiin joissa on elektroniikkaa, tai vaikkapa sähköjohtoja. Veden ja kemikaalien kanssa puhdistus aiheuttaa myös sen että kohteita joudutaan kuivattelemaan ja jälkipesemään, ennen uudelleen käyttöä. Nämä ovat usein myös hyvin hitaita tapoja puhdistaa pintoja, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia tuotannon katkoina ja työvoimakuluina.

     

    Faircon Oy on vuonna 2016 perustettu yksityinen rakennus- ja puhdistusalan yritys. Olemme erikoistuneet teollisuuden puhdistustöihin erilaisin puhallus- ja pesumenetelmin. Nykyaikainen liikkuva kalusto mahdollistaa toimintamme koko maan laajuisesti.

    © 2019 Kotisivujen toteutus Fortamedia.fi

    PALVELUT

    Kuivajääpuhallus
    Asbestikartoitus - ja purku
    Korjausrakentaminen
    Ota yhteyttä
    Tietosuojaseloste