Asbestikartoitus- ja asbestipurkutyöt

Faircon Oy toteuttaa asbestikartoitukset ja asbestipurkutyöt valtuutettuna yrityksenä. Asbestikartoituksessa selvitetään missä kohdin esimerkiksi remonttikohteessa asbestia esiintyy, mitä lajia asbesti on ja kuinka paljon sitä ks, kohdin on. Arviot asbestipölyn synnystä ja sen leviämisen vaarat kuuluvat myös raportin sisältöön. asbestikartoituksen yhteydessä otetut materiaalinäytteet mahdollisesta asbestista analysoidaan tarkasti laboratoriossa. Vasta laboratoriossa tehdyllä analyysilla voidaan loppujen lopuksi varmistaa, onko kiinteistössä asbestia ja tuleeko siihen tehdä jatkotoimenpiteitä asbestipurkamisen saralla.

Toiminta-aluemme asbestipurku- ja asbestikartoituksissa on: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuopio, Joensuu, Mikkeli, Jyväskylä, sekä tarvittaessa koko muu Suomi.

Hyödynnä kotitalousvähennys!

Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa henkilöltä vuodessa, ja sen voi saada vain työn osuudesta. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä. Asuntoa ei tarvitse omistaa, asuminen tai oma käyttö riittää.

Saat vähenyksen kun työ tehdään:

  • omassa kodissa
  • vapaa-ajan asunnossa
  • vanhempien tai isovanhempien kodissa.

Asbestikartoitus

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä, jolla on kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämä ammatillinen kokemus ja pätevyys. Kartoitus on teetettävä, vaikka olisi sovittu, että esimerkiksi kylpyhuone puretaan joka tapauksessa. Tällä varmistetaan se että työ tehdään tarpeen tullessa asbestipurkuna ja työntekijät ja ympäristö suojataan asianmukaisesti.

Asbestikartoituksessa selvitetään missä kohdin esimerkiksi remonttikohteessa asbestia esiintyy, mitä lajia asbesti on ja kuinka paljon sitä ks, kohdin on. Arviot asbestipölyn synnystä ja sen leviämisen vaarat kuuluvat myös raportin sisältöön. Asbestikartoituksen yhteydessä otetut materiaalinäytteet mahdollisesta asbestista analysoidaan tarkasti laboratoriossa. Vasta laboratoriossa tehdyllä analyysilla voidaan loppujen lopuksi varmistaa, onko kiinteistössä asbestia ja tuleeko siihen tehdä jatkotoimenpiteitä asbestipurkamisen saralla.

 

Asbestipurku

Asbestipurku suunnitellaan asbestikartoituksessa saatujen tietojen pohjalta. Asbestipurkusuunnitelma annetaan työmaata valvovalle viranomaiselle, ennen kuin asbestpurkutöitä lähdetään tekemään.

Suunnitelma annetaan myös kaikille remontin osapuolille, josta käy ilmi mahdolliset haittavaikutukset ja aikataulut työmaan edistymiseen. Purkutyöt tehdään aina pölyämistä välttäen ja kuivana. Asbestijäte kerätään suurtehoimurilla ja asbestikäsittelylaitteilla suoraan pölyn leviämistä estäviin asbestijätesäkkeihin ja säiliöihin, jotka merkitään tarroilla.

Vauhdilla asiaan?

Ota meihin yhteyttä, niin asiantuntijamme kertovat lisää teitä kiinnostavasta palvelusta.

FAIRCON OY

Faircon Oy on kuivajääpuhallukseen erikoistunut yritys, joka tekee myös asbestikartoitus- ja asbestipurkutyöt. Välitämme myös vuokratyövoimaa rakennusalalle. Yrityksemme toimii koko Suomen alueella.

© 2017 Faircon OY